Kort verslag ALV van DBA 2022-01-26

Er waren bijna 40 mensen ingebeld voor deze digitale vergadering.