20.00 uur Wyns

Lezing: Het verhaal van de Dokkumer Ee door de eeuwen heen

Vrijdag 20 oktober om 20.00 uur in de kerk van Wyns

Voordracht door Jan van der Leij en Jan Faber

Hoe is de Ee ontstaan, en waardoor loopt zij op haar huidige plaats, zodat Tichelwurk, Birdaard en Snakkerburen zich hier konden ontwikkelen?

Hoe is de huidige waterlozing in Friesland via de Ee ontstaan en wie waren daarvoor verantwoordelijk? Hoe werden de noodzakelijke slattingen uitgevoerd? Wat is de impact van de Ee op het landschap?

Niet alleen als transportroute is de Ee belangrijk, maar daarnaast maakt zij ook deel uit van de Friese boezem, waardoor wij droge voeten houden.

De sprekers zijn hier uitgebreid ingedoken en proberen op bovenstaande vragen antwoord te geven.

Datum en plaats: Vrijdag 20 oktober in de kerk te Wyns 20:00 uur,

Aanvang: de kerk is vanaf 19:30 open

Toegang: 10 euro

Info