...altyd nijsgjirrich!

Dorpskrant

Link naar Brêgebidlers 1 t/m 128.

Tot en met nummer 128 publiceerden wij de Bregebidler op Issuu. Hier zijn de voorwaarden gewijzigd en is een betaald lidmaatschap benodigd. Gezien de financiële status kiezen we hier niet voor, maar plaatsen we de Bregebidler vanaf nummer 129 als PDF op Trynwalden.nl

We zijn blij met de tot nu toe ontvangen giften maar het is helaas nog niet genoeg om op dezelfde voet door te gaan met onze Doarpskrante!

Als u de Bregebidler een warm hart toedraagt kunt u gebruik maken van de QR-code  of een bijdrage over maken op bankrekeningnummer: NL10RABO0135672805 t.n.v. Doarpskrante Aldtsjerk.

Lees hier november 2023 –  nummer 133

Lees hier september 2023 – nummer 132

Lees hier juni 2023 –  nummer 131

Lees hier februari 2023 – nummer 130

Lees hier november 2022 – nummer 129