...altyd nijsgjirrich!

Dorpskrant

De “Feriening van Doarpsbelangen Ryptsjerk” geeft vier  keer (elk seizoen) per jaar een dorpskrant uit. Hierbij een indruk van alleen het voorblad i.v.m. de afbeeldingsgrootte. Wilt u een nummer ontvangen als inwoner van Ryptsjerk? Wordt lid, opgeven kan via ons e-mail adres: doarpsbelangryptsjerkt@gmail.com

Het e-mail adres van de redactie is: doarpskranteryptsjerk@gmail.com

Om de kosten hoeft het niet over te gaan, hopen wij: per jaar € 7,50.