...altyd nijsgjirrich!

Plattegrond

Ryptsjerk (Nederlands: Rijperkerk) is een dorp in de gemeente Tietjerksteradeel, in de Nederlandse provincie Friesland. Het ligt ten noordoosten van Zwartewegsend het kruispunt in de N356 en  N355 en telt momenteel  784 inwoners (2015). Het dorp vormt samen met de kerkdorpen Tytsjerk, Gytsjerk, Oentsjerk, Aldtsjerk en Readtsjerk/Mûnein de Trynwâlden. Door het dorp stroomt de Ryptsjerksterfeart.