...altyd nijsgjirrich!

Het dorp

Gytsjerk

Gatzerka, zo heette lang geleden Gytsjerk.  De naam betekent kerk van het dorp en het is een van de drie kerkdorpen in de Trynwâlden.  Met Aldtsjerk en Oentsjerk is het gelegen op een zandeiland oostelijk van Leeuwarden. Opvallend aan deze drie dorpen is de naam met de uitgang kerk, iets wat trouwens ook  geldt voor de dorpen Readtsjerk, Ryptsjerk en Tytsjerk. Het ontstaan van deze dorpen heeft onmiskenbaar te maken met het kerkgebouw.

Noordoostelijk en oostelijk omgeven door moerasland waren de Trynwâlden alleen bereikbaar vanuit het westen waar de stad Leeuwarden lag en vanuit het noordwesten waar zich nogal wat kloosters bevonden. Zuidelijk was er ook een schakel met Ryptsjerk, die uitkwam op de weg vanuit het oosten van Leeuwarden.

Aannemelijk is dat het stichten van de kerken, die van Gytsjerk dateert van 1120 , één van de oudsten van Fryslân, het werk  is geweest van monniken van één van de kloosters die  noordwestelijk van Gytsjerk lagen. Ze hadden vanuit het noorden, op de kruising van de Moark en de verbinding over land met Miedum, Lekkum en vooral Leeuwarden, toegang  tot het oosten en konden zo in contact komen met de bewoners van de hier gelegen zandrug.