19:0 Mûnein/Readtsjerk

Ook dit jaar hebben we weer een prachtige verlichte kerstboom in Mûnein staan bij de klok. De kinderen van It Kruirêd zullen de boom versieren met eigen gemaakte werkjes. Wilt U er zelf ook iets moois in hangen dan kan dat natuurlijk ook.

Wij willen op woensdag 21  december om 19.00 uur samen met het Mûneinster/Readtsjerker kerstkoor en het C orkest van de Bazuin en kinderen van It Kruirêd een groot kerstfeest vieren op het schoolplein.

Wij hopen dat het een gezellige avond wordt voor alle dorpbewoners.

 

Tot ziens op woensdag 21 december.

Doarpsbelang Mûnein/Readtsjerk