...altyd nijsgjirrich!

Trynwâlderein krijgt cheque!

Het eetcafé “Bij Vera” in Heemstra state was dinsdag 23 april weer bezet door de “Trynwâlderein ”.

Het was weer bingo middag! Zo’n 27 mensen hadden de weg hiernaar toe gevonden. Maar er was ook een speciale gast gekomen die iets wilde aanbieden. Nadat iedereen koffie/thee had gekregen werd het woord gegeven aan Connie van Eijden namens de Rabobank. Zij overhandigde Trynwâlderein een cheque van € 5000,-! Aangeboden door de Rabobank Noord-Oost Friesland te Drachten.
Deze cheque werd onder luid applaus in ontvangst genomen door Jildert Andringa. Hij sprak namens Trynwâlderein een dankwoord uit waarna de bingo van start ging.

0 van 0