10. - 11.30 Mûnein/Readtsjerk

Op tongersdei de 16e maart fan 10. oant 11.30 wer efkes in bakje yn it Doarpshûs.