Gytsjerk

Op vrijdagmorgen worden er activiteiten georganiseerd voor de KINDEREN VAN DE BASIS-
SCHOLEN Thrimwalda en Ichthus, het programma wordt op een later tijdstip bekend gemaakt.
Ook de wat oudere JEUGD moet zich natuurlijk even flink kunnen uitleven, voor hen worden vrij-
dagmiddag activiteiten georganiseerd. Houd onze facebook pagina goed in de gaten. Hier lees
je binnenkort wat er precies gaat gebeuren en waar je je kunt opgeven. EN DAN:
Vrijdagavond… Toneelvereniging SABEARE heeft gevraagd of ze op het dorpsfeest nog eenmaal
hun zeer succesvolle stuk voor ons mochten spelen. Als feestcommissie waren we natuurlijk zeer
vereerd met dit aanbod. Kom op tijd, want vol is vol! Check ook de facebook pagina van
Sabeare. Na afloop van het toneelstuk gaan we meteen door met een swingend optreden van de
top-100 band EXPOSURE.