19:45 Aldtsjerk

Op 11 april 2018 om 19.45 uur  in café Moarkswâl wordt weer de voorjaarsledenvergadering gehouden de agenda staat hieronder weergegeven. Deze kunt u gelijktijdig met het jaarverslag als bijlage downloaden en uitprinten indien gewenst.


Uitnodiging

Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsledenvergadering van Doarpsbelang Aldtsjerk. Op 11 april 2018 om 19.45 uur  in café Moarkswâl

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen / Bestuurszaken
 3. Verslag najaarsledenvergadering (29 november 2017)
 4. Waar is Dorpsbelang zoal mee bezig geweest?
 5. Voorstellen nieuwe wijkagent – Japke Kroes
 6. Financiën DBA
 • Kascontrole uitgevoerd door Germ Koopmans en Rein Hagenaars

Pauze

 1. Aldtsjerk Foarút
 2. Investeren in zonne-energie?
 3. Rondvraag
 • Sluiting

Tot 11 april in Moarkswâl !

DBA

Jaarverslag DBA en agenda Algemene Ledenvergadering