14:00 Mûnein/Readtsjerk

Voor alle basisschool kinderen in de Mounestien.
Vrijdag 15 juni vanaf ± 14:00 uur tot 16:00 uur.
De kosten zijn € 1,50 p.p.

Graag voor 14 juni opgeven bij Akke Damstra mob. 06-42110224

T-shirt versieren 2018