Gytsjerk

Het bestuur nodigt u hierbij uit voor het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering op woensdag 13 april 2022, 19.30 uur in Doarpshûs De Bân, Simke Kloostermanstrjitte 6 te Gytsjerk.

Agenda