8.30 - 14.00 en 19.00 - 20.00 Mûnein/Readtsjerk

 

 

Woensdag 22 maart staan van 8.30-14.00 uur en van 19.00-20.00 uur

de deuren van school en de klassen open voor nieuwe ouders met peuters, ouders

en andere belangstellenden.

 Wij laten u zien waar een kleine school groot in is. Veel ‘oog’  voor het individuele kind,

onderwijs in een veilig pedagogisch klimaat…………ach kom maar kijken.

 ’s Avonds is de afsluiting van het project ‘ Onderwijs anders’  zeker de moeite waard om te bekijken.

 

Wij rekenen op U!

 

Team en oudervereniging OBS It Kruirêd