14.15 - 16.00 Mûnein/Readtsjerk

Pasen

Knutsel en zoek naar wat lekkers!

Op vrijdag 31 maart vanaf 14:15 uur tot 16:00 uur in de Mounestien.

Voor alle basisschoolkinderen € 1,50 p.p.

Opgave graag voor woensdag 29 maart bij Akke Damstra mob. 06-42110224

 

Kinderactiviteit Pasen in Mounestien