13.30 - 16.30 Mûnein/Readtsjerk

Op zaterdag 24 juni vanaf  13.30 tot ongeveer 16.30 bij de Mounestien in Mûnein.

Voor alle basisschoolkinderen

Graag voor donderdag 22 juni opgeven bij:
Akke Damstra
Mob.nr.: 06-42110224
Kosten: 1,50 p.p.

Hutten bouwen 2017