Aldtsjerk

Op 2 juni 2018 organiseert Stichting Trynwâlden op de kaart een GRUTTE REÜNY in het kader van LF 2018, Culturele Hoofdstad van Europa. Deze reünie wordt georganiseerd in combinatie met Festival Tryn’s Rock 2018.

Plaats

IJsbaanterrein Gytsjerk aan de Riemersmastrjitte / Canterlandseweg

Doel

De Reünie is bedoeld voor alle inwoners, oud-inwoners, leden en oud-leden van alle verenigingen in de Trynwâlden.
Kortom voor iedereen die iets heeft met de Trynwâlden en graag op deze dag gezellig wil bijpraten met vrienden en/of kennissen en terugblikken op het verleden.
Voor de organisatie is het belangrijk te inventariseren hoeveel belangstelling er is vanuit de gemeenschap.

Globaal zal de dag er als volgt uit gaan zien:

  • Gezamenlijk koffiedrinken
  • Mogelijkheid deelnemers voor deelname aan kleine activiteiten op en nabij het ijsbaanterrein
  • Gezamenlijke lunch
  • Afsluiting reünie met aansluitend Tryn’s Rock, startend met muziekschool BOB Oentsjerk en met medewerking van o.a. Trynergie, Stichting Faridpur e.d.

Opgave

voor 28 februari 2018 > U kunt zich opgeven via ons mailadres: tryns-reunie@hotmail.com

Kosten

De kosten voor deelname bedragen € 25,00 per persoon incl. koffie en lunch.

Deelname

Uw deelname wordt definitief na overmaking van het bedrag op bankrekeningnummer: NL45 RABO 0119 0424 95 onder vermelding Deelname Grutte Reüny.
Vergeet niet uw naam, adres en woonplaats duidelijk te vermelden.

Bij het onverhoopt niet doorgaan van het event of onvoldoende deelname wordt het bedrag geretourneerd.

Wij houden u op de hoogte van de vorderingen. Bij vragen kunt u contact opnemen met Eeuwe de Vries via bovengenoemd mailadres of na 19:00 uur op telefoonnummer 06 – 24 28 72 92.

Hartelijke groeten,

Stichting Trynwâlden op de kaart

Persbericht Tryn's Grutte Reüny