15.00 Gytsjerk

In het kader van de herinrichting van het centrum van Gytsjerk is het destijds aanwezige kunstwerk al jaren terug verwijderd. In opdracht van Doarpsbelang Gytsjerk heeft Oene van der Veen uit Gytsjerk een beeld ontworpen, geïnspireerd door een foto uit 1943, waarop Marten les geeft aan een groepje kinderen, zittend op het gras met de ruggen tegen elkaar en accordeon op schoot. Het beeld is in brons uitgevoerd door Bronsgieterij van der Kleij.

Al op jonge leeftijd maakte Marten Brouwer kennis met de accordeon. In 1939 gaf hij zelf les en drie jaar later presenteerde hij zijn eerste orkest. In het hok achter zijn huis aan de Nieuwe Straatweg 10 richtte hij in 1946 zijn muziekschool op. Deze breidde zich al gauw uit. En zo ontstonden overal in Fryslân en daarbuiten dependances en orkesten. Er waren veel radio-uitzendingen en accordeondagen.

Hijzelf is in 1963 te jong overleden, maar zijn muziekwerk is voortgezet: “Te koart libbe, te fûl stribbe, klanken klinke nei.”

Zijn school is overgegaan in gemeentelijke muziekscholen. Het schoolorkest werd omgedoopt tot Brouwer’s Akkordeonorkest. Dit orkest speelt nog steeds en zal ook bij de onthulling van het beeld op 21 mei een aantal stukken spelen. De onthulling zal plaatsvinden door wethouder Tytsy Willemsma. Een ieder is welkom bij de onthulling.

In de weken na de onthulling zal nog verlichting bij het kunstwerk worden aangebracht alsook een informatieplaquette.

Meer informatie over het kunstwerk is te vinden op www.keunstwurk.nl/ryk-troch-musyk.  Het Brouwer’s Akkordeonorkest is te vinden op www.brouwersakkordeonorkest.nl. Meer info over het programma hieronder.

Doarpsbelang Gytsjerk is blij met het kunstwerk, het is een verrijking voor het dorp, Gytsjerk wordt hiermee ook ‘ryk troch musyk’.

Uitnodiging met programma