...altyd nijsgjirrich!

Kunst in de Kerk 2024

Dit jaar wordt Kunst in de Kerk Trynwâlden, de jaarlijkse expositie voor amateurkunstenaars in de Trynwâlden, alweer voor de twaalfde keer georganiseerd. De expositie wordt gehouden van dinsdag 30 april tot en met donderdag 9 mei (Hemelvaartsdag) in de Pauluskerk in Aldtsjerk. De feestelijke opening is op maandag 29 april om 19.00 uur.

Er is voor gekozen om de expositie niet meer te laten rouleren tussen de drie kerken in Gytsjerk, Oentsjerk en Aldtsjerk, maar om de Pauluskerk in Aldtsjerk als vaste locatie te nemen. De reden daarvoor is vooral een praktische: het is de grootste kerk van de drie, waardoor er meer kunstwerken kunnen worden getoond. Gezien het groeiende aantal kunstenaars is dat ook wel nodig.
Alle creatieve Trynwâldsters – jong én oud, samen of alleen – werden opgeroepen om mee te doen. Het thema voor de editie van 2024 is Verwondering. Een thema dat voldoende ruimte biedt om het op je eigen manier in te vullen – en natuurlijk heb je altijd de vrijheid om ervan af te wijken.

De werkgroep Kunst in de Kerk Trynwâlden:
Wim-Jan Dijk, Wiebe Damstra, Corrie Ringlever, Tjitte Wierdsma en Sietske Boonstra.

Kijk ook op www.facebook.com/KunstindekerkTrynwalden/.

(De foto is van 2023)

Poster
0 van 0