17 - 19 uur Oentsjerk

Datum: Vrijdag 22 december

Starttijd: tussen 17:00 en 19:00 uur vanaf de ontmoetingskerk
Een gezellige wandeling met zang en muziek waarin het kerstverhaal tot leven komt.
In samenwerking met: It Lijsket, It aventoer, Moai Seldsum, PGTrynwâlden

En de Trynwalden goes Burkina Faso groep.

Na afloop is er een collecte voor Het project van Trynwâlden goes Burkina Faso

Poster