10.00 uur Oentsjerk

Op zondag 17 juni 2018 wordt op de parkeer plaats achter de Maria kerk te Oentsjerk weer de Openlucht dienst gehouden.
Aanvang is 10.00 uur. De voorganger is ds. Ietsje de Boer.
Het thema luidt: “Geef mij je angst.”
Muziek en medewerking worden verleend door De Bazuin B onder leiding van dirigent Bart v.d. Wielen.
Bij slecht weer wordt deze dienst gehouden in de Maria kerk zelf.
Voor zover mogelijk wordt u verzocht een eigen stoel mee te nemen.
Iedereen is van harte uitgenodigd.
Vriendelijke groeten,
Oecumenische Werkgroep Trynwâlden