Opgave Oentsjerk
De reeds sinds begin maart jl. in Galerie Bloemrijk Vertrouwen lopende expositie Mythische Vrouwen is verlengd tot 15 juni aanstaande. Vanwege de corona-uitbraak was deze gevarieerde expositie met vele technieken gedurende de afgelopen maanden nauwelijks te bezoeken. De expositie is open op afspraak (tel 058-2561176 of gbvexposities@gmail.com). 
Deelnemende kunstenaars: Adriana Nichting, Marianne J. Jansen, Eva Koning, Aukje Reitsma, Marja Griede, Wilma van den Hoek, Hilda Klaassen, Gerhild van Rooij, Silvia Wijnjeterp en Anne Fie Salverda.
Bijgaand een foto van een schilderij van Hilda Klaassen uit Drachten.
Schilderij Hilda Klaassen