...altyd nijsgjirrich!

Doarpsbelang Aldtsjerk

Een kleine 40 personen waren aanwezig bij de najaarsvergadering van Doarpsbelang Aldtsjerk.

Voorzitter Rein Hagenaars opende de ledenvergadering in doarpshûs Oerein met enkele mededelingen. Zo komt het Oud- en nieuwjaarsfeest naar Aldtsjerk dit jaar. Op het skoallelân komt een tent. Ook roept hij gegadigden op om zitting te nemen in het bestuur of samen het jubileumfeest in 2019 te organiseren.

Ovonde

Hierna wordt door vertegenwoordigers van de Grontmij en de Provincie Fryslân uitleg over de aan te leggen ovonde in de Rhaladyk gegeven. De oplevering wordt half mei 2016 verwacht. Gunning wordt verleend op basis van veiligheid en de weg zal waarschijnlijk maar één weekend afgesloten worden.

Glasvezel

Iedereen die belang bij glasvezel heeft kan zich geheel vrijblijvend opgeven op www.friesland.opglas.nl. Hoe meer mensen en bedrijven dat doen hoe meer kans dat het aangesloten wordt.

Groenonderhoud

Het in eigen beheer uitvoeren van het onderhoud van het dorpsgroen is met twee jaar verlengd.  De Keningslinde is dood. Volgens sommigen is de plaats waar de boom staat te nat. Ook wordt aanbevolen de hondenpoepbak te gebruiken.

Schoolpeiling

Annestien Andela geeft de stand van zaken weer over de peiling. Er was een grote deelname en er kwam uit dat eigenlijk ieder dorp zijn eigen school wil behouden, identiteit is minder belangrijk.

Aldtsjerk Foar(r)út

Zo langzamerhand wordt men positiever. De afname van het zand is geregeld, aan de randvoorwaarden is voldaan en de (gemeentelijke) vergunningen worden opgestart. In februari/maart 2016 worden dorpsgenoten en belanghebbenden geïnformeerd.

Website

Er wordt een sneak preview getoond van de nieuwe opzet. Vrijdag 20 november staat hij online. Jan de Boer en Marten Pietersma pakken het gedeelte van Aldtsjerk op.

Contributie

Ook de inwoners van Aldtsjerk krijgen volgend jaar het verzoek een machtiging voor de betaling van het lidmaatschapsgeld af te geven.

Rondvraag

Er wordt voorgesteld om allemaal het vuurwerk op het skoallelân af te steken. Omdat daar het feest gehouden wordt. Men zal het bespreken.

Om 9.15 uur wenst de voorzitter iedereen wel thuis.

Piet Reitsma

0 van 0