...altyd nijsgjirrich!

Boek “Dode apen op Java” door Jan Faber uit Gytsjerk gepresenteerd

Op 14 december 2016 werd in de Bibliotheek in Gytsjerk het boek "Dode apen op Java" door Jan Faber uit Gytsjerk gepresenteerd. Hij schrijft in het boek over zijn dienstplicht die hij vervulde tijdens de Politionele actie in Nederlands Indië. Een aangrijpend getuigenis.

Vanmiddag op 14 december 2016 werd in de Bibliotheek in Gytsjerk hert boek ‘Dode Apen Op Java’ gepresenteerd. Het werd geschreven door Jan Faber uit Gytsjerk. Het werd uitgeven in samenwerking met de Vereniging Dorpsbelangen Giekerk en de Stichting Cultureel Erfgoed Trynwâlden. Het “eerste exemplaar” werd overhandigd aan Hylke Speerstra, die ook het voorwoord schreef. De presentatie vond plaats door de auteur Jan Faber.

Een persoonlijk woord werd gesproken door Hylke Speerstra, auteur van ‘Op klompen door de dessa’. In dat boek vertellen Indiëgangers hun verhalen.

“Dode apen op Java” is een persoonlijk relaas. Jan Faber vertrok per schip op 27 augustus 1948 met “De Groote Beer” en kwam terug op 15 januari 1950 met “De Waterman”. Het boek is een emotionele reis terug naar Midden Java. Dat de reis enorme impact op zijn leven heeft gehad bleek uit een stukje van zijn toelichting “Ik ben nog elke nacht op patrouille”.

De laatste tijd zijn veel boeken verschenen over de politionele acties in voormalig Nederlands Indië. Ook  heeft het kabinet op vrijdag 2 december besloten een groot wetenschappelijk onderzoek te doen naar de dekolonisatie van Nederlands-Indië tussen 1945 en 1949. Het boek is dus zeer actueel.

Het boek kan gekocht worden in Friesland bij :
– Boekhandel Atsma, Schoolstraat 46, 9251 EC Burgum, telefoon 0511 463 737
– Bibliotheek Gytsjerk, Simke Kloostermanstrjitte 6, 9061 Gytsjerk, telefoon: 058 256 2611
– Stichting Cultureel Erfgoed, Frisiastate 23, 9062 GX Oentsjerk, telefoon: 058 256 4141
– Winkel fan Tryn, Rengersweg 34, 9062 EE Oentsjerk, telefoon 058-2563503
Verder on-line (met verzendkosten) bij ProBook.

Het kost € 15,00.