...altyd nijsgjirrich!

Verslag brainstormfase Heemstra State

In november hebben we de inwoners van Oentsjerk en omgeving uitgenodigd mee te denken over oplossingen voor het dienstencentrum Heemstra State. Door de grote verliezen van de afgelopen jaren dreigt een andere invulling. En wat een energie is er los gekomen in de streek! Dit geeft ons vertrouwen door te gaan en er met zijn allen de schouders onder te zetten. Er is veel werk verzet, maar we zijn er nog lang niet. Van de eerste brainstormfase is een verslag gemaakt. Het verslag vindt u in de bijlage.

Van de eerste brainstormfase is een verslag gemaakt. Het verslag vindt u hieronder.

Verslag brainstormfase