...altyd nijsgjirrich!

Bushalte Centrum Gytsjerk wordt mogelijk verplaatst naar rotonde

Er zijn ver gevorderde plannen om de routes van de Arriva buslijnen in Gytsjerk te veranderen. Lees verder!

Er zijn ver gevorderde plannen om de routes van de Arriva buslijnen in Gytsjerk te veranderen. De gedachte is dat de bus daardoor een enkele minuut tijdwinst boekt.

Daardoor zouden  dan de bushaltes aan de Riana van Nautaweg en bij het Centrum vervallen. Daarvoor in de plaats zou dan één halte komen bij de drukke rotonde Nieuwe Straatweg/Trynwaldsterdyk.

Op een artikel van Marianne Dagelet in de Einekoer kwamen een aantal reacties. Dat heeft geleid tot een werkgroep die inmiddels overleg heeft gevoerd met de Gemeente Tytjerkstradeel, de Provincie en met Arriva. Ze presenteerden daar een alternatief voor de wijzigingsplannen. Het alternatief werd als opbouwend en creatief ervaren en moet nader bestudeerd worden.

Er werd ook duidelijk dat wanneer bleek, dat er voldoende draagvlak was om de bus niet uit het centrum te bannen, de bushaltes kunnen blijven waar ze nu zijn. Er wordt wel bij het inrichten van het plein van het Winkelcentrum gekeken naar een goede oplossing voor de fietsenstalling.

Er is nu een handtekeningenactie opgestart. In de Einekoer van mei 2017 is een inlegvel toegevoegd waarop iedereen die dat wil, kan aangeven dat de bus in het dorp moet blijven. De formulieren kunnen worden ingeleverd in een speciale bus die bij Albert Heijn in Gytsjerk staat. Maar er is ook een website waarop je aan kan geven dat de bus in het centrum moet blijven. Het adres van de website is https://bus-in-gytsjerk.nl.

Komt hier ergens voortaan de bushalte op deze drukke rotonde?

Als u dat niet wilt klik dan op onderstaande afbeelding. Die brengt je bij de website https://bus-in-gytsjerk.nl