...altyd nijsgjirrich!

Week van de jonge mantelzorgers 5 t/m 11 juni

Van 5 t/m 11 juni is het de week van de Jonge Mantelzorger. In deze week heeft het steunpunt mantelzorg aandacht voor jongeren die opgroeien met zorg. Dit kan zorg zijn voor een vader of moeder maar ook een broertje of zusje die zorg nodig heeft.

In deze week worden er door het steunpunt verschillende activiteiten voor en met jongeren georganiseerd.
Daarnaast is er een inspirerende lezing met een frisse blik op jonge mantelzorgers op donderdag 8 juni van 10:00 tot 12:00 uur in
de Pleats te Burgum. Opgave graag voor 1 juni.
Posters