...altyd nijsgjirrich!

De Friese Mienskip op glas. Meldt u aan!!

Snel internet voor buitengebied en dorpen in provincie Fryslân. Recent heeft er op het gemeentehuis voor de plaatselijke belangen en ondernemersverenigingen van  dorpen in het buitengebied van een informatiebijeenkomst plaatsgevonden over de komst van snel  internet via glasvezel op basis van het nieuwe provinciaal beleid. Met dit schrijven geven we u een toelichting die u […]

Snel internet voor buitengebied en dorpen in provincie Fryslân.
Recent heeft er op het gemeentehuis voor de plaatselijke belangen en ondernemersverenigingen van  dorpen in het buitengebied van een informatiebijeenkomst plaatsgevonden over de komst van snel  internet via glasvezel op basis van het nieuwe provinciaal beleid.

Met dit schrijven geven we u een toelichting die u kunt gebruiken voor de terugkoppeling naar uw  bestuur en of andere geïnteresseerden. Meer informatie vindt u op onze website www.dfmopglas.nl  Actuele zaken treft u op onze facebook pagina en in de nieuwsbrieven. Om deze laatste te kunnen  ontvangen is een aanmelding als geïnteresseerde noodzakelijk via http://dfmopglas.nl/aanmelden/

Allereerst : Wie of wat is DFMopGlas
DFMopGlas staat voor De Fryske Mienskip op Glas en vertegenwoordigt een bundeling van  burgerinitiatieven vanuit de gehele provincie Fryslan, gericht op het realiseren van een  glasvezelnetwerk ten behoeve van snel internet. DFM heeft haar basis in De Fryske Marren, maar
heeft inmiddels de hele provincie als doelgebied.

DFMopGlas is een coöperatie i.o. die met haar leden in eigen beheer het glasvezelnetwerk wil  realiseren en exploiteren voor alle aansluitingen in het buitengebied die niet vanuit het provinciaal  beleid voor snel internet voorzien kunnen worden (zie hierna)

Snel internet: waarom noodzakelijk

Snel internet, heeft u dat wel nodig? De provincie, uw gemeente en alle burgers waaruit DFMopGlas  inmiddels bestaat, zijn overtuigd van deze noodzaak. Onze samenleving digitaliseert in een heel snel  tempo, terwijl de daarbij behorende infrastructuur (oude telefoonlijn en/of coaxkabel) daarvoor niet  toereikend is. Met name de buitengebieden hebben een te trage internetverbinding om mee te

komen met het aanbod van digitale diensten. Veel diensten zijn inmiddels zuiver onlinediensten  geworden, denk bijvoorbeeld aan de belastingdienst. Zorg (e-health) en onderwijs maken steeds meer gebruik van digitale ondersteuning via internet. Ook tv kijken verschuift steeds meer naar signaal via internet. De jeugd kijkt al geen tv meer, maar informeert zich via You Tube en Netflix.
Deze laatste diensten nemen nu al meer dan 75% van de capaciteit van de hoofdinfrastructuur in  beslag.

We downloaden beelden, maar sturen ze inmiddels zelf ook door: we uploaden immers massaal onze  foto’s en video’s en we werken in de “cloud”. Uw volgende tv scherm is ongetwijfeld een zogenaamd 4K beeldscherm of zelfs – ze zijn er al- 8K. De prachtige beeldkwaliteit vraagt echter zoveel beelddeeltjes dat het allemaal niet meer door de huidige kabel past. Gevolg: u heeft niet de kwaliteit  die elders in het land wél beschikbaar is.
Ook al denkt u zelf geen gebruik te gaan maken van snel internet, de wereld om u heen staat niet stil.  “The internet of things” maakt dat apparaten om u heen “online” zijn. Ook dat vraagt bandbreedte.

Kortom: Daar waar geen snel internet is zal een achterstandssituatie ontstaan. Dat is niet goed voor de leefbaarheid van uw woonomgeving. Snel internet is een nieuwe vorm van mobiliteit: Bewoners en bedrijven moeten de gelegenheid hebben aangehaakt te blijven aan de maatschappij van nu.

lees verder in bijgevoegde PDF of kijk op de site www.dfmopglas.nl

Informatie DFM