...altyd nijsgjirrich!

Nijsgjirrig nijs út it fjild

Moandeimiddei, 9 septimber, waarden der twa Grutte Klikstinzen (reuzenstern) yn It Bûtefjild (Oer de Wiel) sjoen. It wie in âlde mei in jong. En op 6 septimber twa see-earnen by it Canterlân.

Ek krige de Fûgelwacht in skinking: in Nikon D70 fototastel mei telelins en in adapter om op de teleskoop te setten.
Meer witte, klik op dizze link  http://www.fugelwacht-trynwalden.nl/
0 van 0