...altyd nijsgjirrich!

Bezoek uit Uganda

Donderdag 19 oktober heeft CBS Paadwizer uit Oentsjerk bezoek gehad van 4 mannen uit Uganda van de Gifts of Life Charity Organization. Afgelopen weken hebben de kinderen middels het wereldgeld gespaard voor deze organisatie.

Zo konden ze vanochtend al een cheque van € 287,25 aanbieden! Ook werden er workshops op school verzorgd. Om 14.00 uur werden er nog cupcakes verkocht en konden er spullen uit Uganda worden gekocht. Met het ingezamelde geld wil men daar een stuk land kopen om een community te bouwen waar onderwijs, onderdak en verzorging kan worden geboden aan kansarme kinderen en volwassenen.

Tenslotte was er nog een spetterend optreden van de mannen samen met de kinderen. Het mooie weer was natuurlijk een cadeautje en er was veel publiek op af gekomen! Al met al een zeer geslaagde dag.

0 van 0