...altyd nijsgjirrich!

Energiemarkt

Zaterdag werd er in Pro Rege weer een energiemarkt gehouden. Verschillende standhouders gaven informatie over het besparen van energie, de afname van groene energie en de investering in bijvoorbeeld zonne energie op gemeenschappelijke daken.

Er zijn in de Trynwâlden al twee daken beschikbaar gesteld, één in Gytsjerk en eentje in Aldtsjerk. Verwacht wordt dat de realisatie eind dit jaar en begin volgend jaar is. Dan kunnen ook de mensen met een noord/zuid dak meedoen en groene stroom verkrijgen.
Meer info is te verkrijgen bij Trynergie.

De opkomst was prima en de organisatie was dik tevreden.

0 van 0