...altyd nijsgjirrich!

Wie ontpopt zich tot een ware dirigent??

Wie ontpopt zich tot een ware dirigent en wordt de Maestro van de Trynwâlden?

Wethouder Ellen Bruins Slot bewaakt de cultuur in Tytstjerksteradiel, maar hoe muzikaal is ze en kan ze een orkest naar haar hand zetten?
In het dagelijks leven zwaait Antsje Postma de scepter op zorgboerderij It Aventoer in Oentsjerk, maar is ze ook de baas op de bok?
En zondags preekt dominee Hille Vlasman de sterren van de hemel, maar is hij ook een tovenaar met de baton?

Zaterdag 2 december ontdekken?

 

Voor meer informatie zie omderstaande PDF

INFO