...altyd nijsgjirrich!

Nieuwjaarsreceptie Heemstra State druk bezocht

De Protestantse Gemeente Trynwâlden, It Aventoer uit Oentsjerk, zorgorganisatie Patyna en de gemeente Tytsjerksteradiel hebben de afgelopen periode intensief samengewerkt aan een toekomstbestendig plan voor Heemstra State.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie op donderdag 11 januari werden de toekomstplannen van Heemstra State besproken onder het genot van een hapje en drankje. De nieuwjaarsreceptie in Heemstra State op donderdag 11 januari was druk bezocht.

Ook in 2018 gaan de activiteiten en verhuur van de ruimten in Heemstra State gaan gewoon door. Vanaf maandag 15 januari 2018 start het inloopcafé in Heemstra State. U kunt dan dagelijks tussen 10:00-12:00 uur in Heemstra State langskomen om gezellig een kopje koffie te drinken.
Er zijn sinds januari 2018 twee nieuwe gezichten in Heemstra State: Gerard de Haan en Annagreet Krommendijk. Gerard de Haan is vanaf 1 januari 2018 de beheerder van Heemstra State, hij is dagelijks aanwezig en kan al uw vragen beantwoorden. Annagreet Krommendijk is vanaf 1 januari 2018 programmamanager transitie en sociaal domein in Heemstra State. Zij begeleidt het samenwerkingsverband tussen alle partijen.

0 van 0