...altyd nijsgjirrich!

Stil protest Readtsjerk

Aan de Bosweg in Readtsjerk hangt een protestbord dat aan duidelijkheid niets te wensen over laat.

Het stille protest is gericht tegen de bomenkap van de afgelopen weken in de bossen van Grikelân en Turkije. Aan de rand van dat bosperceel, dat onder het beheer van It Fryske Gea valt, zijn ook veel relatief jonge eiken geveld.

 

 

0 van 0