...altyd nijsgjirrich!

Zwembad Gytsjerk weer open!

Op Koningsdag werd het seizoen 2019 voor het zwembad de Sawn doarpen in Gytsjerk weer geopend.

Wethouder mevr. Hoekstra van de gemeente Tytsjerksteradiel werd verwelkomd door mevr. Goris, voorzitter van Stichting Laat de Trynwâlden zwemmen; SWIM!. Zij memoreerde de grote inbreng van vrijwilligers, de hulp van de zorgboerderijen uit de omgeving én het grote aantal donateurs om dit mooie zwembad in stand te houden.
De wethouder opende het seizoen door het knippen van het lint waardoor zij bij Nathan, Lotte en Fleur Andringa kon komen om de cheque á € 20.000 in ontvangst te nemen.
Ondanks de regen sprongen de eerste kinderen daarna in het bad, blij dat ze weer zwemmen kunnen.
Mevr. Hoekstra sprak haar waardering uit voor de inzet van SWIM!, wenste hen beter weer en een goed seizoen.