...altyd nijsgjirrich!

Kinderboekenweek

Een van de activiteiten in de kinderboekenweek was het voorlezen voor ouderen in Heemstra State.

Het verhaal werd door verschillende kinderen van OBS De Opstap uit een spannend boek over de onderbroeken van de koning aan de aanwezigen verteld. Die luisterden aandachtig naar het voorlezen.

De hele week zijn er speciale activiteiten in het kader van het kinderboek.

0 van 0