...altyd nijsgjirrich!

werkzaamheden aan de N361, ter hoogte van Gytsjerk.

Van dinsdag 5 november t/m vrijdag 8 november is de N361 ter hoogte van Gytsjerk afgesloten voor autoverkeer. Omleiding via Centrale As. De lijnbussen van Arriva, hulpdiensten en fietsers kunnen er wel langs.

Van dinsdag 5 november 06.00 uur t/m vrijdag 8 november 19.00 uur werkt de provincie Fryslân hier aan de weg ter voorbereiding op de aanleg van de faunapassage.

Hinder

Het autoverkeer kan in genoemde periodes er niet langs. Het verkeer van en naar Leeuwarden leiden we om via de Centrale As (zie kaartje). De lijnbussen van Arriva, hulpdiensten en fietsers kunnen er wel langs.

Aanleg faunapassage

Vanaf medio september tot eind 2019 is de provincie Fryslân bezig met de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de faunapassage. Zo moeten we, voordat we kunnen starten met de bouw van de faunapassage, de kabels en leidingen verleggen. Dit wordt gedaan door nutsbedrijven. Dit najaar zorgen we dat alle voorbereidingen klaar zijn. Zo kan in het voorjaar van 2020 de faunapassage gerealiseerd worden.

Meer weten?
Ik hoop u hiermee eerst voldoende te hebben geïnformeerd. Meer informatie kunt u vinden op www.fryslan.frl/n361. Mocht u nog vragen hebben, kunt u telefonisch contact opnemen via 058-2925925 en vragen naar Johan Poppe of een mail sturen naar provincie@fryslan.frl.

Zie voor bekendmaking hier

0 van 0