...altyd nijsgjirrich!

Medewerking aan enquête gevraagd

Beste mensen van de Trynwâlden, Op dit moment ben ik onderzoeksmasterstudent Sociale Geografie aan de Universiteit van Amsterdam en schrijf ik mijn afstudeeronderzoek over verbondenheid met de woonplaats in Nederland en Noorwegen. In Nederland heb ik het gebied Noordoost en Noordwest Fryslân uitgekozen, waaronder ook de dorpen in de Trynwâlden.

Op advies van de provincie Fryslân zoek ik contact met www.trynwalden.nl om te communiceren met de inwoners. De resultaten van mijn onderzoek zullen hopelijk inzicht bieden in waarom mensen zich verbonden voelen met het gebied waar ze wonen en welke factoren hieraan bijdragen in Fryslân. De vragenlijst omvat vragen over de verhuisgeschiedenis en over de mate waarin inwoners zich verbonden voelen met Fryslân (hoe belangrijk is de Friese taal, de natuur en contact met anderen). Tot slot volgen enkele vragen over eventuele verhuiswensen en enkele achtergrondvragen.

De link naar de enquête: https://uvasocialsciences.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_6PR1JyrGEAENXz7  (Mocht de link in facebook niet werken, dan kan deze link worden gebruikt: https://bit.ly/2xOoUgR)

Het zou fijn zijn als ik zo veel mogelijk inwoners in Noordoost en Noordwest Fryslân kon bereiken. Zeker omdat ik best nog wat respondenten nodig heb in Tytsjerksteradiel en omdat in deze tijden helaas geen papieren enquêtes afgenomen kunnen worden.

Met vriendelijke groet,

Marieke van der Star

Onderzoeksmaster Urban Studies|Universiteit van Amsterdam