...altyd nijsgjirrich!

BLOEMENZAADACTIE

Voor geur en fleur in de hele mienskip biedt de Protestantse Gemeente Trynwâlden (PGT) u bijen-, vlinder- of kindvriendelijk bloemenzaad aan. Volgens de PGT is onderlinge betrokkenheid en zorg voor onze leefomgeving nauw met elkaar verweven, dichtbij en ver weg.

Daarom wordt er nu ook actie voor mensen in Oekraïne gevoerd. Deze bevolking wordt zwaar getroffen door de coronacrisis. Vrijwilligersgroepen bieden daar hulp aan de meest kwetsbaren, die leven in schrijnende omstandigheden.

== SAMEN ZAAIEN WE BLOEMEN VAN HOOP EN ZIJN SOLIDAIR MET OEKRAÏNE ==

Wanneer u geen bloemenzaad wilt bestellen, maar wel met een gift deze actie ondersteunen wilt, dan kunt u dit ook in het formulier op de website van de PGT aangeven.

Sinds 2018 is de PGT betrokken bij een sociaal-diaconaal project in Oekraïne, via Kerk in Actie (kerkinactie.nl/projecten/kerken-versterken-met-sociale-initiatieven).
Voorgangers en leiders van lokale kerken nemen daar het initiatief om individuele acties te bundelen in georganiseerde acties door vrijwilligersgroepen. De Oekraïense organisatie LEF adviseert, traint en begeleidt de groepen (lef.org.ua). Zo kunnen vrijwilligersgroepen zich organiseren en een project kiezen-starten-uitvoeren.
Ook zamelen ze lokaal fondsen in voor hun zelfgekozen sociale project. LEF verstrekt een startkapitaal aan de getrainde groepen met een uitgewerkt projectplan.

Zaterdag brachten o.a. de vrijwilligers Griet Braaksma en Lútsen Faber de folders met een zakje bloemenzaad bij de inwoners van de Trynwâlden.

Bestelformulier en meer info KLIK HIER.

0 van 0