...altyd nijsgjirrich!

Wjukkelje oer it blommenpaad

Cursus herkenning vinders, libellen en overig spul. En menpaad Gytsjerk-Oentsjerk wordt blommenpaad.

Trynwâlden werkt aan biodiversiteit en zoekt vrijwilligers

luchtige cursus vlinders, libellen en overig spul 

Een enthousiaste groep mensen is bezig om het 5 kilometer lange menpaad tussen Gytsjerk en Oentsjerk dit najaar om toveren tot een Blom-menpaad. Deze woordspeling in Frysk Nederlands slaat op de aanleg van een bloemenberm en de aanplant van struikjes. Het project heet voluit Wjukkelje oer it blommenpaad. Daarmee willen zij een veel beter leefklimaat bereiken voor insecten en een grotere recreatieve belevingswaarde van het pad.

Voorafgaand aan de start van het project wordt een cursus herkenning insecten georganiseerd. De cursus bestaat uit vijf veldexcursies (voorjaar en zomer) in de omgeving van Gytsjerk en Oentsjerk en richt zich met name op de herkenning van vlinders en libellen. Maar andere beestjes en planten worden ook bekeken.

We verwachten dat met realisering van het pad de insectenrijkdom zal toenemen. Aan het eind van de cursus wordt met de cursisten een zogenaamde ‘nulmeting’ georganiseerd. We willen graag weten hoe het vóór de inrichting van het blommenpaad (in het najaar) met de insectenstand gesteld is.

We stellen het op prijs dat de cursisten zich als vrijwilliger aanmelden voor dit mooie project en mee willen doen met de inventarisaties komende jaren. De precieze vorm van de cursus is afhankelijk van de coronamaatregelen. De cursus wordt georganiseerd door Freek Nijland en Teike van Minnen.

Je kunt je opgeven via freeknijland@kpnmail.nl Informatie over het project is te verkrijgen bij Wim Haalboom wimhaalboom@outlook.com

0 van 0