...altyd nijsgjirrich!

Winnende tekeningen Vredesposterwedstrijd te bezichtigen

Op 11 november is van 15.00 – 16.15 uur in het Achterland in de Molkfabryk aan de Burgumerdaam in Burgum een expositie van de winnende posters van de Wereldvredesposter tekenwedstrijd. Deze wedstrijd voor basisschoolkinderen uit groep 8 wordt wereldwijd georganiseerd door Lionsclubs vanuit de gedachte het begrip tussen de volken te verbeteren.

Kinderen kunnen in hun tekeningen hun gevoelens voor vrede laten zien vanuit het thema “Wij zijn allemaal verbonden”. De prijsuitreiking vindt daarna plaats voor genodigden. Er zijn per school drie prijswinnaars, evenals per gemeente, per regio, land en zelfs wereldwijd. De expositie is vrij toegankelijk.

De Wereldvredestekenwedstrijd heeft al een lange traditie. De wedstrijd is een jaarlijks initiatief van de Lionsorganisatie. De Lions zijn een wereldwijde serviceclub waarvan de leden vanuit hun eigen expertise evenementen organiseren die, zelf of de opbrengst ervan, bijdragen aan het versterken van maatschappelijke verbinding. Lionsclub de Wâlden in Burgum organiseert bijvoorbeeld de Midnightwalks, waarvan de opbrengst gaat naar sportieve jeugdvakanties voor kansarme kinderen.

De Wereldvredesposter tekenwedstrijd is dit jaar voor het eerst in Tytsjerksteradiel georganiseerd door Lionsclub de Wâlden. Bijna 80 kinderen uit groep 8 van de Paadwizer in Oentsjerk, de Triangel in Suwâld, de Winde in Hurdegaryp en ’t Partoer in Burgum hebben meegedaan en prachtige postertekeningen ingeleverd. De jury moest een heel moeilijke klus klaren. Maar dat is gelukt en op 11 november is de prijsuitreiking. Alle kinderen krijgen trouwens een prijsje, mogelijk gemaakt door de AH en Rekladruk uit Gytsjerk, De Boer & Egberts Advocaten uit Leeuwarden en de Hema, Meindert Fietsen, Leffel Sportswear en Ninico Kindercoachmaterialen uit Burgum. Eerdere wereldwijde prijswinnaars zijn te zien op https://www.lionsclubs.org/en/peace-poster-winners

Hoe mooi is het om juist in deze tijd te zien hoe kinderen denken over het Vredesthema “Wij zijn allemaal verbonden”. Kom dus naar deze expositie op 11 november in het Achterland. U bent van harte welkom.