...altyd nijsgjirrich!

Kunst in de Trynwâlden 36: Buitenexpositie, fotografische ‘Hulde aan de horizon’

Het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen gaf het jaar 2021 het thema ‘Ode aan het landschap’. In het tweede coronajaar met lockdowns op rij, herontdekten velen de diversiteit van het Friese landschap en de veelzijdigheid van de prachtige Trynwâlden.

Op initiatief van Visit Friesland en partner Arriva Noord is als spin of van ‘Ode aan het landschap’ een grote buitenexpositie op panelen gerealiseerd met de titel ‘Hulde aan de Horizon’. Iedereen kon eigen digitale landschapsfoto’s van de Friese horizon inzenden.

HORIZON VAN 150 METER
De buitenexpositie ‘Hulde aan de Horizon’ is coronaproof te bezoeken in Park Vijverburg in Tytsjerk in het nieuwe parklandschapsdeel De dwaalster uit 2014-2015. Het oude deel van de buitenplaats is ook bekend onder de naam het Bos van Ypeij. In de expositie is te zien dat de Friese horizon velen heeft geïnspireerd, van de ruim 1500 ingestuurd foto’s zijn er ruim 1000 afgedrukt op aaneengeschakelde staande panelen. Ze vormen een 150 meter lange, zeer gevarieerde Friese horizon met bij elke foto de naam van de fotograaf en de locatie.

TWEELUIK GYTSJERK
Tussen de vele foto’s van het voor Friesland kenmerkende water- en luchtlandschap valt van de foto’s waarop de Trynwâlden in beeld komt, het aan Gytsjerk gewijd fototweeluik op, gemaakt door Piter Spits op. Er zijn meer foto’s van het water bij Gytsjerk, maar het tweeluik laat zien hoe beeldbepalend het camerastandpunt is. Op de linkerfoto staat een weids uitzicht op witte wolken boven het water en het vlakke landschap, op de voorgrond is het Elfstedenbruggetje te zien met de, vanaf de weg, goed leesbare Friese tekst It sil heve. Het tegelbruggetje is iconisch maar overheerst niet, de aandacht gaat echt naar de horizon en het landschap. Op de rechterfoto ontvouwen waterlelies zich onder de in het water weerspiegelde, en met de eerste foto vergelijkbare, wolkenlucht. Op deze foto is vooral de ruimte verbeeld.

TWEELUIK READTSJERK
In de buitenexpositie komt naar voren hoe verschillend de beleving van het landschap kan zijn. In het tweeluik Gytsjerk overheersen blauw- en groentinten en op het aan Readtsjerk gewijde fototweeluik van Tieneke Vlieger overheersen juist roodtinten. Ook zij vond inspiratie bij het water voor een ingetogen tweeluik. De riethalmen op de voorgrond geven op beide foto’s diepte aan haar beelden van het meer met aan de overkant aaneengesloten bomenrijen van verschillende hoogte. Op de foto’s van Vlieger zijn geen barokke dramatische wolkenvormen te zien zoals bij Spits, maar horizontale flarden kleur in de lucht. Ze passen bij de schemer, de overgang van dag- naar avondlicht.

DE DWAALSTER
De Dwaalster is een passende locatie voor de expositie over de horizon. LOLA Landscape Architects combineerden in De Dwaalster twee historische parklandschapsvormen: stervormige bospaden en dwaaltuinen en kaderden met hoge heggen de vijf kenmerkende zichtlijnen af naar de verschillende horizonnen. De open en gesloten vormen van staal in de heggen maakten weer andere doorkijkjes mogelijk, zoals in de historische tuinaanleg. Op de panelen van ‘Hulde aan de horizon’ zijn ook doorkijkjes en horizonnen van andere dorpen in de Trynwâlden te zien, en vanuit De Dwaalster is er ook zicht op de Trynwâlden. Aan het eind van de panelen met foto’s staan twee schommels en voor- en achteruit omhoog zoevend is het landschap van de overtuin te zien met natuurgebied van It Fryske Gea in Ryptsjerk in de Trynwâlden.

OOK VOOR KINDEREN
De op 13 oktober jl., in het toeristische naseizoen, geopende buitenexpositie ‘Hulde aan de Horizon’ is verlengd en nog tot medio januari open. Gedeputeerde Recreatie en Toerisme Avine Fokkens-Kelder opende de tentoonstelling in aanwezigheid van Bouke Kors, brandmanager Visit Friesland en Milfred Hart, regiodirecteur Arriva Noord. In deze tijd waarin festivals, theater, sportevenementen, bioscopen, concertzalen, musea en multifunctionele sociaal-culturele centra gesloten moeten blijven missen velen de inspiratie van live culturele evenementen bijwonen. Een bezoek aan deze buitenexpositie is nog wel mogelijk, een ideaal uitje voor kinderen en ouderen. Ze kunnen hun dorp en andere locaties die ze herkennen opzoeken en zich verbazen over hoeveel Friese horizonnen er zijn en hoe mooi de provincie is. Voor kinderen kan via de website van Vijversburg een zoekkaart gedownload worden: de Kids Kwis*. En buiten de expositie is er coronaproof nog veel meer te zien en ook te spelen in park Vijversburg.

TEKST EN FOTO’S: Gerhild van Rooij uit Aldtsjerk
1 Gytsjerk in Hulde aan de horizon
1 Overzicht Hulde aan de horizon
3 Readtsjerk in Hulde aan de horizon

BUITENEXPOSITIE:
Park Vijversburg in De Dwaalster, Swarteweisein 2, 9255 JB Tytsjerk, vijversburg.nl
Verlengd tot medio januari 2022, dagelijks tussen 08.00 uur en 18.00 uur.
Toegang tot park Vijverburg kost € 2,50 per persoon, uitsluitend pinnen via automaat.
NB Bewaar het kaartje om het park weer mee te verlaten.
* HadH Kwis a5 (vijversburg.nl)

0 van 0