...altyd nijsgjirrich!

De Talentenwerkplaats op bezoek OBS Sinnehonk.

De Talentenwerkplaats op bezoek voor alle groepen OBS Sinnehonk in Aldtsjerk. Op OBS Sinnehonk is men dit jaar gestart met wereld oriënterende vakken aan te bieden in thema's.

Het thema, waar op 17 januari mee gestart is, is ‘Bouwen’. Een prachtig thema waarbij verschillende technieken en activiteiten aangeboden kunnen worden. Excursies en uitstapjes zijn jammer genoeg in deze Covid-19 tijd moeilijk te organiseren, maar de school bekijkt/benut wel de mogelijkheden die er binnen het dorp Aldtsjerk zijn. In het begin van dit schooljaar was (gelukkig) al ingetekend op een bezoek van de Talentenwerkplaats van gemeente Tytsjerksteradiel.
Wat is de Talentenwerkplaats?
De talentenwerkplaats is een tot werkplaats omgebouwde SRV-bus. Met deze Talentenwerkplaats hebben alle scholen die meedoen een mobiel ‘Wetenschap en Technieklokaal’. Dit mobiele lokaal is ontstaan omdat de scholen leerlingen op willen leiden in de maatschappij van de toekomst, een maatschappij waarin wetenschap en technologie in alle beroepen geïntegreerd is. Het programma bestaat uit totaal vier lessen. De eerste les werd gegeven door Coen Berends, de docent die de kinderen zelf van alles laat doen en ontdekken. De drie opeenvolgende dagen geven de leerkrachten zelfstandig technieklessen met de instructies en de materialen die bij dit project van de Talentenwerkplaats geleverd worden. Voorafgaand aan de lessen, die in verband met Covid-19 in school gegeven werden, hebben hadden alle groepen een rondleiding in de bus. Trouwens de grote vrachtauto met kraan van de gemeente, toevallig voor de bus bezig, had ook alle belangstelling van de kinderen.
Deze Talentenwerkplaats hoopt men de komende jaren nog vele malen in te kunnen zetten voor de lessen wetenschap en technologie. In de toekomst zijn er dringend mensen nodig die hun passie en talenten kunnen en willen ontwikkelen op dit gebied!