...altyd nijsgjirrich!

Nieuws van de vliegbasis – 2022-02

De gevechtsvliegtuigen van vliegbasis Leeuwarden vliegen nog een aantal weken in de avonduren.

In de weken 6, 7 en 8 wordt er van maandag tot en met donderdag gevlogen tot uiterlijk 22.30 uur. Op vrijdag vinden de vluchten alleen overdag plaats.

Het avondvliegen is voor de F-35 net zo noodzakelijk als voor de F-16 én ook vergelijkbaar. In de avond werken en vliegen is voor al het personeel fysiek, lichamelijk en geestelijk een andere ervaring en belasting dan wanneer er tijdens kantooruren overdag geoefend wordt. Bovendien hebben we ervaren dat inzet tijdens missies veelal in de avond en nacht uitgevoerd worden. Om goed voorbereid te zijn op deze taak moet thuis dan ook met duisternis geoefend worden.

Nachtzichtapparatuur
Speciaal voor het vliegen bij duisternis heeft de vlieger de beschikking over sensoren en geavanceerde nachtzichtapparatuur, de zogenaamde Night Vision Goggles (NVG). Daar waar de NVG voor de F-16 nog apart op de helm gemonteerd moet worden is deze nu volledig geïntegreerd in de F-35 helm. De beelden worden in dit geval geprojecteerd op de visor in de helm. De vlieger kan met de NVG alles rondom het vliegtuig zien, zowel op de grond als in de lucht.

Oefengebied
Het vliegen vindt veelal plaats boven zee, maar het is ook noodzakelijk om tijdens duisternis boven land te vliegen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de militaire vlieggebieden boven Friesland, Drenthe, Overijssel en Brabant.

Informatie
Wilt u meer weten over vliegbewegingen? Kijk dan op luchtmacht.nl/vliegbewegingen. Heeft u een vraag of ervaart u hinder van de vluchten dan kunt u dit kenbaar maken via luchtmacht.nl/geluidshinder.

CLOSE AIR SUPPORT OEFENINGEN MARNEWAARD

Van 21 februari tot en met 25 februari en van 28 februari tot en met 4 maart ondersteunen gevechtsvliegtuigen van de Koninklijke Luchtmacht, een civiel vliegtuig en gevechtsvliegtuigen van buitenlandse luchtmachten verschillende Close Air Support oefeningen van collega’s van de Koninklijke Landmacht boven militair oefenterrein de Marnewaard. 

De oefeningen zijn nodig om de doelaanwijzers op de grond, de zogeheten Joint Terminal Attack Controllers (JTAC), op te leiden en op het vereiste niveau te houden.

Meer informatie over vliegbewegingen vindt u hier: https://www.defensie.nl/onderwerpen/vliegbewegingen

VOORBEREIDINGEN FRISIAN FLAG 2022 IN VOLLE GANG

Op vliegbasis Leeuwarden zijn de voorbereidingen voor Frisian Flag 2022 in volle gang. De internationale gevechtsvliegoefening vindt plaats van maandag 28 maart tot en met vrijdag 8 april 2022. De deelnemende vliegtuigen arriveren in de week voorafgaande aan de oefening op de vliegbasis. In de weekenden vinden geen geplande vluchten plaats. 

 

 

VRAAG HET DE VLIEGBASIS

Welke informatie mist u van de vliegbasis en de activiteiten die vanaf vliegbasis Leeuwarden plaatsvinden? Welke vraag heeft u altijd al willen stellen? Laat het weten via onderstaande knop!
Vraag het de vliegbasis
0 van 0