...altyd nijsgjirrich!

Eerste SCE zonnedak Trynergie in bedrijf

Het eerste SCE zonnedak van energiecoöperatie Trynergie is inmiddels vol in bedrijf. Op dinsdag 15 maart hebben de installateurs van Fa. D. de Vries & Zn. uit Aldtsjerk de installatie in bedrijf gesteld.

De SCE regeling vervangt de oude PCR- of Postcoderoosregeling. Inwoners van de Trynwâlden en omgeving investeren in de zonnedaken, en ontvangen daarvoor jaarlijks 3,5% rente. Zij maken het mogelijk dat Trynergie zonnedaken kan realiseren waarbij de winst terugvloeit naar de regio.
Op het staldak van Tseard van der Kooi in Readtsjerk is een installatie geplaatst met 264 panelen. Daarmee levert het dak stroom voor 25 aansluitingen.

Er wordt op dit moment een tweede zonnedak gerealiseerd in Aldtsjerk.
De voorbereidingen voor meer zonnedaken zijn in volle gang.

Foto van het eerste SCE zonnedak met van links naar rechts: Wethouder Andries Bouwman van Tytsjerksteradiel. Van Trynergie secretaris Corien van der Linden en voorzitter Tseard van der Kooi.

Informatie: Corien van der Linden, secretaris Trynergie
secretaris@trynergie.nl
0631685745

0 van 0