...altyd nijsgjirrich!

Petitie voorkom sloop huis Loman (ontwerper waddenlogo) ruim 2000 maal getekend.

Aldtsjerk/Beetsterzwaag. Binnen enkele dagen tekenden ruim 2000 mensen de in Beetsterzwaag oppgestarte petitie voorkom sloop van het Lomanhuis in Beetsterzwaag. Tekenen is nog mogelijk: Petitie voorkom sloop huis Loman (ontwerper waddenlogo) ruim 2000 maal getekend.

Jan Loman (1918-2006) is bij velen bekend van zijn iconische ontwerp van het Waddenlogo voor de Waddenvereniging. In 2021 was de grootste tentoonstelling over zijn leven en multidisciplinaire werk ooit te zien in Galerie Bloemrijk Vertrouwen in Aldtsjerk en Tresoar Leeuwarden, onder gastcuratorschap van Gerhild van Rooij uit Aldtsjerk. Daarbij kwam ook haar vertaling van alle haiku van Loman, vergezeld van een biografische schets uit. Zij heeft zich sinds 2013 middels publicatie, inventarsatie, documentatie en exposities ingezet om het werk en leven van de multidisciplinaire kunstenaar Jan Loman onder de aandacht te brengen.

Loman huurde 41 jaar De Smijtervilla, genoemd naar een voormalige burgemeester van Opsterland. en toen eigendom van de familie Harinxma. De villa aan de Hoofdstraat 116 waar Loman samen met zijn vrouw Dé/Sjouk, voluit Sofie Selma van Hutten woonde en atelier is na de dood van Loman in 2006 in andere handen gekomen en in verval geraakt. Het pand uit 1906 heeft voor velen een cultuurhistorische waarde maar is door de gemeente niet als monument erkend en genoot daarom ook geen bescherming. Op de valreep, vlak voor de voorgenomen sloop die niet algemeen bekend is gemaakt is er nu aandacht voor het behouden van het pand dat dan grondig gerenoveerd zou moeten worden. De actie trok al de aandacht van het Fries Dagblad, Leeuwarder Courant, Omrop Fryslân en RTVNOF. Op de valreep…

Foto 1 zijgevel Smijtervilla, Lomanhuis februari 2017, foto Gerhild van Rooij
Foto 2 Lomanezing Gerhild van Rooij voor Cultbee, Boarskip, Beetsterzwaag, foto Martin Jelsma
https://petities.nl/petitions/voorkom-sloop-van-het-lomanhuis-in-beetsterzwaag?locale=nl

0 van 0