...altyd nijsgjirrich!

Uitnodiging hjerstmoeting vanuit gemeente Tytsjerksteradiel op 15 november a.s.

Zeg het voort en kom gezellig langs in Stania State.

Beste speeltuincommissie, feestcommisie, havencommissie, ijsclub, Aldtsjerk Foarut, BregeBidler, bootverhuur, Oerein en verdere inwoners,
De gemeente heeft binnenkort een ‘Hjerstmoeting’ met een hapje en een drankje. Ze nodigen alle dorpsbewoners, clubs, verenigingen en commissies uit in de Stania State op 15 november. 20.00 tot 22.30 uur (inloop vanaf 19.30 uur)
Met vriendelijke groet,
Naomi de Haan
Secretatis DBA