...altyd nijsgjirrich!

Sinterklaas met zijn Pieten per trein naar Aldtsjerk

Precies op zijn verjaardag kwamen maandagochtend 5 december Sinterklaas met twee Pieten opmerkelijk naar Aldtsjerk.

Ze kwamen in een ‘echte’ trein de brug overrijden! Daar stonden de kinderen in groepen te wachten op verschillende plaatsen, te beginnen bij de brug. En via ‘Ameland’ en de oude bushalte werden de andere groepen ingeladen. Er was zelfs plaats voor juffen en meesters!
Er werd gedanst, er werden liedjes gezongen, spelletjes gedaan, kortom het was een hele grote intocht in Aldtsjerk.

Ook op andere scholen in de Trynwâlden werd Sinterklaas ludiek ingehaald zoals bijvoorbeeld met een oude legertruck.
Het is en blijft altijd een spannende tijd.