...altyd nijsgjirrich!

Jaarvergadering Dorpsbelang Oentsjerk – NU MET ALLE VERGADERSTUKKEN!!

NU MET ALLE VERGADERSTUKKEN!! Het bestuur van Dorpsbelang Oentsjerk laat het volgende weten:

Het bestuur van Dorpsbelang Oentsjerk laat het volgende weten:

Beste dorpsgenoot,

Uw belang is ons belang! We willen u als dorpsgenoot dan ook graag ontmoeten op onze jaarvergadering op 30 maart 2023. We starten om 19.30 uur in Stania State. De eerste twee uur staan in het teken van actualiteiten waar ook uw inbreng zeer op prijs gesteld wordt. Wij willen ons dit jaar focussen op een aantal thema’s op verzoek van de aanwezigen van vorig jaar. Als u nu al thema’s heeft die u graag zou willen bespreken op onze vergadering dan kunt u dit de komende week aan ons mailen. Wij zullen in ieder geval aandacht schenken aan activiteiten voor jongeren en onderhoud states en parken.

Het laatste uur is er ruimte voor ontmoeting met een hapje en een drankje.

Mogen wij u 30 maart verwelkomen? Stuur ons dan een mail om u aan te melden: mail dorpsbelang Oentsjerk

Hartelijke groet,
Dagelijks bestuur Dorpsbelangen
Sandra Buith (voorzitter)
Niek Hagoort (penningmeester)
Ali-Jetske Hoogland (secretaris)
Gerben Mensink (algemeen lid)
Albert Schaafsma (algemeen lid)
Sjoukje vd Meulen (notulist)

VERGADERSTUKKEN HIERONDER IN PDF

AGENDA JAARVERSLAG 2022 JAARREKENING/BEGROTING