...altyd nijsgjirrich!

Nieuws van de vliegbasis – maart 2023

Air Combat Command:  6 tot en met 9 maart  &  27 tot en met 31 maart 2023

Gevechtsvliegtuigen van het Air Combat Command verlenen tijdens twee oefenweken luchtsteun aan landmachtmilitairen in de regio en boven militair oefenterrein de Marnewaard. 

Het betreft de periode van 6 tot en met 9 maart & 27 tot en met 31 maart 2023
De oefeningen vinden overdag plaats  en spelen zich af in het gebied tussen Dokkum (Frl) en Winsum (Gr). Close Air Support oefeningen worden periodiek gehouden om de doelaanwijzers op de grond, de zogeheten Joint Terminal Attack Controllers (JTAC), op te leiden en op het vereiste niveau te houden. Met special apparatuur wijzen zij doelen aan op de grond die vliegtuigen vervolgens (gesimuleerd)  kunnen uitschakelen.

Luchtmacht gaat van vredesoperaties naar air shielding

‘De weg naar het nieuwe normaal’
Decennialang legde de luchtmacht zich toe op het gereedstellen van eenheden voor vredesoperaties in coalitieverband. Met de Russische inval in Oekraïne is die focus abrupt verschoven naar verdediging van het NAVO-verdragsgebied. In deze serie doen collega’s hun verhaal over hoe zij deze omslag beleven.
Aan het woord luitenant-kolonel Chris Heijnen, tot voor kort werkzaam als Branch Head Strategy bij het Air Command (AIRCOM) van de NAVO op vliegbasis Ramstein. Lees meer

Eerste modificatie voor F-35
Wie in de Champions League wil meevliegen met zijn jachtvliegtuigen, moet snel kunnen schakelen. Oók als het gaat om onvoorziene upgrades aan het toestel. Zo kwam het dat pal na het kerst- en nieuwjaarsverlof de eerste Nederlandse F-35 terugvloog naar de fabriek van herkomst in het Italiaanse Cameri. Lees meer

0 van 0